Lương ngân hàng và thuyết bình quân

Lương ngân hàng và thuyết bình quân | Năm nào cũng có bài này để mua vui và trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều lúc chẳng hiểu nguồn dữ liệu là từ đâu và mức chính xác là bao nhiêu. Giống như cứ nói GDP bình quân tăng nhưng khi hỏi người bình thường thì họ luôn phàn nàn là lương dậm chân tại chỗ còn giá nhà đất thì tăng chóng mặt.

Ở đây là nhóm ngân hàng toàn người trong ngành cho nên bình luận của tôi không biết chính xác là bao nhiêu. Để thử phân tích coi đúng không.

Vấn đề với khái niệm “Bình Quân” là như vầy.

  1. Có một người ốm 30 kg và một người mập 100 kg. Nhà báo lấy cả hai cộng lại rồi chia đều và kết luận “Cân bằng bình quân là 65 kg.” Trong khi thực tế thì khoảng cách rất xa.
  2. Tương tự. Có một người lương 8 triệu [mức cứng của nhân viên ngân hàng] và người 70 triệu [giám đốc]. Nhà báo gom lại rồi chia đều theo công thức rồi tuyên bố “Thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng là 39 triệu” trong khi có sự chênh lệch rất lớn.

Những bạn tôi làm ngân hàng thì bác bỏ bảng thống kê thu nhập hoàn toàn vì nó quá phi thực tế. Nguyên nhân là cách phân tích. Thực tế thì thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng dao động từ 8 đến 15 triệu mỗi tháng tùy theo vị trí và thưởng. Chỉ có cấp cao là vài chục triệu trở lên.

Tôi thích công thức trung bị [median] hơn vì nó cho thấy mức lương ở giữa là bao nhiêu. Vì không có số liệu nên không thể ước tính chính xác được. Nhưng nếu phải nói dựa trên lời truyền miệng từ người trong ngành thì sẽ là 8-15 tr/tháng như đã nói.

Bóc Phốt Tài Chính | 26.2.2021

Leave a Comment