Lạm phát là người tình của chứng khoán

Lạm phát là người tình của chứng khoán | Thống đốc của Fed, ông Jerome Powell, mới đây đã đưa ra nhận xét về tình hình kinh tế Mỹ. Theo quan điểm của ông, mọi thứ vẫn chưa như mong đợi và hiện tại vẫn còn quá sớm để tăng lãi suất. Vào thời điểm bây giờ, lãi suất sẽ còn được giữa ở mức gần không và sẽ không có sự thay đổi gì trong một khoảng thời gian dài.

Hiện tại, Fed đang mua mỗi tháng $120 tỷ trái phiếu, nghĩa là họ đang đẩy vào nền kinh tế số tiền tương đương với mục đích là tăng lạm phát.

Điều này làm tôi suy ngẫm, lạm phát là người bạn hay kẻ thù của thị trường chứng khoán?

Theo phân tích cá nhân, những gói nới lỏng định lượng đang thúc đẩy thị trường chứng khoán lên đỉnh cao mới. Lý do rất đơn giản.

  1. Trong nền kinh tế có lượng cổ phiếu, hàng hóa, tài sản và dịch vụ cố định.
  2. Nhưng số lượng tiền thì đang gia tăng một cách chóng mặt. Như Fed nói, mục đích là đẩy lạm phát lên mức nhất định.
  3. Khi có lượng tiền dư thừa tân tạo trong thị trường vốn trong khi chỉ có lượng cổ phiếu nhất định, kết quả là một Thị Trường Bò đang làm loạn và không có hồi kết.

Tuy nhiên, điều khiến nhà đầu tư chứng khoán vui sướng thì lại không được chào đón bởi người dân thường, vốn đang chứng kiến giá cả sinh hoạt tăng mỗi ngày nhưng lương thì không đuổi kịp.

Theo thông lệ, những gì Mỹ làm thì các quốc gia khác sẽ theo đuổi. COVID-19 vẫn tồn tại, các chính phủ vẫn đang tôn vinh thuyết kinh tế Keynes và in tiền vẫn được coi là giải pháp tốt nhất.

Cho nên hiện tại, nếu bạn không đầu tư vào thị trường chứng khoán thì đang tự tiêu diệt tiền của mình. Thị trường Bò này sẽ tiếp tục tăng trưởng bất chấp vô số lời dự đoán về sự sụp đổ. 

Đó là vì sao lạm phát là người tình của chứng khoán. Cả hai cần nhau.

Bóc Phốt Tài Chính | 15.7.2021

Leave a Comment