Làm giàu bằng chứng khoán

Làm giàu bằng chứng khoán

  1. Chứng khoán là công cụ để nhân tài sản có sẵn chứ không phải là kênh làm giàu nhanh. Mỗi năm lợi tức 10-15% là ổn.
  2. Muốn giàu từ chứng khoán thì bạn phải có công việc lương cao rồi dùng tiền đầu tư. 
  3. Những người giàu từ chứng khoán là các nhà khởi nghiệp, giám đốc và đầu tư góp chất xám. 

Lợi tức chứng khoán thường cao hơn lãi suất trái phiếu gấp 2-3 lần, tuỳ vào mức rủi rõ. Hiện tại lãi ngân hàng là 6, trái phiếu 8 thì cổ phiếu nên là 15%. 

Forex, con hay cfd là đánh cược vì bạn không sở hữu gì. 

Bóc Phốt Tài Chính | 24.1.2021

Leave a Comment