Lạc quan về GDP Việt Nam

Lạc quan về GDP Việt Nam | Các bạn có thể có cái nhìn không thiện cảm với chính quyền nhưng sẽ là ngu ngốc nếu bác bỏ tiềm năng quốc gia. Trong cơn đại dịch, chúng ta vẫn phát triển là điều không bất ngờ.

  1. Dân số 97 triệu. Xếp chỉ sau Indonesia và có thể đáp ứng nhu cầu gia công lao động và trí thức. 
  2. Chính sách thân thiện với tư và Mỹ. Trong khi các nước khác nhức đầu vì ép chọn phe thì chúng ta có tinh hoa của đôi bên. Dù chuyện gì xảy ra thì vẫn được lợi. Điều đó có bao giờ là sai. 
  3. Việt Nam có mạng lưới kiều bào tầm 3-4 triệu khắp nơi gửi ngoại tệ về. Điều này nhiều người chỉ trích nhưng không thể bác bỏ lợi ích. Như cái công ty có nhiều nguồn thu đa dạng vậy. 
  4. Kinh tế còn non trẻ nên có nhiều lĩnh vực thu hút đầu tư. Cho nên tăng trưởng là điều dễ hiểu. 

Tuy nhiên cũng đừng nên quá tự hào. Vẫn cần nhớ rằng lương ở Việt Nam vẫn thuộc dạng thấp nhất trong khu vực. Chúng ta có rất nhiều điều cần phải làm. Tôi nói vậy không phải vì yêu nước dừa là cái nhìn thực tế. Xét nhiều mặt thì chúng ta xứng đáng đứng đầu từ lâu rồi. 

Bóc Phốt Tài Chính | 16.2.2021

Leave a Comment