Kinh tế Việt Nam năm 2022: GDP tăng 8.02%, lạm phát 3.15%

Chính phủ mới công bố báo cáo để tổng kết. Đọc thì nhiều chữ quá nên xin tóm gọn lại cho ai quan tâm.

Những cái chính là sau đây:

 • GDP Việt Nam tăng 8.02%
 • Lạm phát chỉ 3.15%
 • Tỷ lệ thất nghiệp chỉ 2.32%
 • Thu nhập bình quân tăng lên 7 triệu đồng/tháng

Kinh tế

 1. GDP Việt Nam tăng 8.02%.
 2. Ngành dịch vụ tăng 9.99%, công nghiệp xây dựng tăng 7.78% và nông nghiệp tăng 3.36%.
 3. Cơ cấu kinh tế [GDP]: nông lâm thủy sản 11%, công nghiệp và xây dựng 38%, dịch vụ 41%.

Sản xuất công nghiệp

 1. Toàn ngành tăng 7.69%.
 2. Thủy sản chế biến tăng 15.7%.
 3. Linh kiện điện thoại tăng 15.1%.
 4. Ô tô tăng 14.9%.
 5. Giày dép tăng 8.8%.
 6. Xăng dầu tăng 13.7%.
 7. Sắt thép thô giảm 12.3%.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2022

 1. Doanh nghiệp mới thành lập: 148,533. Tăng 27.1%.
 2. Doanh nghiệp quay lại hoạt động: 59,835. Tăng 38,8%.
 3. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 124,589. Tăng 20.9%.
 4. Doanh nghiệp giải thể: 18,609. Tăng 11.2%.

Hoạt động dịch vụ

 1. Bán lẻ tăng 14.4%.
 2. Lưu trú ăn uống tăng 52.5%.
 3. Du lịch lữ hành tăng 271.5%.
 4. Dịch vụ khác tăng 36.4%.
 5. Vận chuyển khách: 3,661 triệu lượt, tăng 52.8%.
 6. Vận chuyển hàng hóa: 2,009 triệu tấn, tăng 23.7%.
 7. Khách quốc tế đến Việt Nam: 3.66 triệu lượt khách, tăng gấp 23.3 lần.
 8. Khách theo vùng: Châu Á 2.59 triệu, Châu Âu 0.508 triệu, Châu Mỹ 0.388 triệu, Châu Úc 0.156 triệu, và Châu Phi 0.011 triệu.

Hoạt động đầu tư

 1. Tổng vốn đầu tư thực hiện: 3,219 nghìn tỷ đồng, tăng 11.25.
 2. FDI: 521.9 nghìn tỷ đồng, tăng 13.9%.
 3. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: 27.72 tỷ USD, giảm 11%.

Xuất nhập khẩu

 1. Xuất khẩu: 371.85 tỷ USD, tăng 10.6%.
 2. Nhập khẩu: 360.65 tỷ USD, tăng 8.4%.
 3. Xuất siêu 11.2 tỷ USD.

Chỉ số giá cả và lạm phát

 1. CPI năm 2022 là 103.15%, nghĩa là lạm phát tăng 3.15%.
 2. Chỉ số dollar là 102.09%, nghĩa là tiền Việt Nam mất giá 2.09%.

Xã hội và việc làm

 1. Dân số: 99.5 triệu người.
 2. Lực lượng lao động 15 tuổi trở lên: 50.6 triệu.
 3. Tỷ lệ thất nghiệp: 2.32%.
 4. Thu nhập bình quân: 7.5 triệu/tháng.

Tai nạn giao thông và tử vong

 1. Số vụ tai nạn: 7,934, bình quân 1 ngày có 22 vụ.
 2. Số người chết vì giao thông: 6,364, bình quân 1 ngày mất 17 người.
 3. Số người bị thương vì giao thông: 4,215, bình quân 1 ngày có 12 người bị.

Kết luận: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng kỷ lục cao nhất châu lục và lạm phát thấp nhất khu vực.

Nguồn

[1] Báo cáo của tổng cục thống kê 2022

[2] Xây dựng chính sách