Sài Gòn chỉ được giữ lại 21% ngân sách, so sánh với Mỹ

Hệ thống thu ngân sách ở Việt Nam là như sau: mỗi địa phương thu thuế rồi giao cho trung ương theo tỷ lệ quy định, còn lại thì tự sử dụng.

Sau đây là tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại.

 • Sài Gòn 21%, thấp nhất.
 • Hà Nội: 32%.
 • Bình Dương: 33%.
 • Hưng Yên: 98%, cao nhất.

Còn so với nước khác, như Mỹ thì sao?

Mỹ cũng có hệ thống tương tự giữa tiểu bang và liên bang. Nhưng tỷ lệ khác dao động. Sau đây là phần trăm mỗi tiểu bang nhận lại được từ thu ngân sách.

 • Delaware: 32%, thấp nhất.
 • Massachusetts, 54%, thấp nhì.
 • New Jersey, 56%, thấp ba.
 • California, 65%.
 • New Mexico, 369%, cao nhất [nghĩa là nhận nhiều hơn chi].

Chúng ta có thể kết luận gì?

 • Ở Mỹ, bang có mức giữ lại ngân sách thấp nhất là Delaware với 32%, vẫn cao hơn 21% của Sài Gòn.
 • California góp nhiều thuế nhất nhưng được nhận lại 65%.

Còn Sài Gòn là địa phương góp nhiều cho ngân sách nhất, nhưng được giữ lại ít nhất. Cho nên hạ tầng xuống cấp không thể tả. Nhưng vì sao lại vậy thì không hiểu.

Link cho nguồn về thu ngân sách Mỹ ở bình luận.

https://www.moneygeek.com/living/states-most-reliant-federal-government/