Highlands Coffee Index 2023

Ngoài dùng phở, bánh mì, hay Big Mac, chúng ta có thể dùng giá ly cà phê Highlands để đo lường lạm phát. Tuy không chính xác hoàn toàn, nhưng nó ít nhiều phản ánh thực trạng về giá cả trong nền kinh tế.

Giá của một ly Highlands không chỉ có chi phí cà phê, mà còn:

  1. Tiền mặt bằng
  2. Lương nhân viên
  3. Xăng dầu
  4. Nguyên vật liệu
  5. Điện nước

Trong năm 2022, một ly phin sữa đá size nhỏ có giá 29k. Nhưng hiện tại vào tháng 5/2023, nó đã lên 35k. Nghĩa là tăng 6k hoặc 20%. Các lý khác cũng tăng ít nhất 5%.

Đây không phải là lỗi của Highlands, họ phải tăng giá để bù cho sự mất giá của đồng tiền. Tất cả hàng quán cũng vậy. Nếu bạn đi ăn thì sẽ chứng kiến tận mắt.

Giá cả không bao giờ nói dối. Nhưng lạ lùng thay, có một số người vẫn ngây thơ cho rằng lạm phát ở Việt Nam thấp.