Giá vé show BlackPink so với các nghệ sĩ Việt Nam

Show của BlackPink tại Hà Nội:

 • VIP 9.8 triệu
 • Thường 1.2 triệu

Show của BlackPink tại Singapore:

 • VIP: 398 SGD [7.0 triệu]
 • Thường: 168 SGD [2.9 triệu]

Show của Mỹ Tâm:

 • VIP 4 triệu
 • Thường: 0.5 triệu

Show “Sky Tour” của Sơn Tùng MTP:

 • VIP: 2.1 triệu
 • Thường: 0.7 triệu

Vì lý do nào đó, giá vé của BlackPink tại Việt Nam còn cao hơn ở Singapore gấp 1.5 lần. Trong khi thu nhập bình quân ở Việt Nam chỉ bằng 1 phần 5.

Nguyên nhân chỉ có thể là:

 1. Người tổ chức show của BlackPink cho rằng Việt Nam có nhiều fan cuồng hơn nên tận dụng tăng giá vé.
 2. Mức tiêu thụ sản phẩm ở Việt Nam thấp nên họ tăng giá vé để bù vào.
 3. Chi phí tổ chức ở Việt Nam cao hơn.

Ở đây không bàn tới khái niệm giá trị, vì đây là cung cầu. Nhưng thật khó giải thích bảng giá. Ngay cả Sơn Tùng hay Mỹ Tâm chỉ có giá bằng một nửa của BlackPink, cho thấy sức mạnh của Hàn Quốc ở Việt Nam quá khủng khiếp.