Freeship và freeshipping, tiếng Vietlish

Freeship và freeshipping, tiếng Vietlish | Tôi mới đọc một bài của bạn kia bắt lỗi nhiều người Việt dùng sai từ. Khi bán hàng online thì nếu miễn phí giao hàng thì họ hay dùng “Freeship” [Dịch: tàu miễn phí] nhưng thật ra từ đó không có ý nghĩa gì. Đúng chính tả phải là “Freeshipping” [Dịch: vận chuyển/giao hàng miễn phí].

Nhưng có nên khắc khe quá không. Tôi nghĩ không nên vì ngôn ngữ luôn thay đổi theo văn hoá và địa lý. Đó là vì sao mỗi nước có phiên bản tiếng Anh khác nhau. Singapore có Singlish, Hong Kong có Hongkish. Việt Nam thì có Vietlish. 

Chúng ta hay nói tắt vài thứ cho dễ. Nên Freeshipping thành Freeship dù sai nhưng suy cho cùng cũng chẳng sao cả. Như ở Australia người ta hay gọi tắt Afternoon [buổi chiều] là arvo hoặc Good Morning thành “morning.” Cũng đâu sao.

Cho nên bớt cực đoan và soi mói. Cứ tiếp tục dùng Freeship. Cuộc sống dễ dàng.

Bóc Phốt Tài Chính | 14.12.2020

Leave a Comment