Đèn đỏ được rẽ phải, nhưng phải đúng lúc và hợp lý

Đèn đỏ được rẽ phải, nhưng phải đúng lúc và hợp lý | Tôi mới đọc được bình luận của bạn này về biển ghi “Đèn đỏ được rẽ phải.” Nó đúng về luật nhưng phải hợp lý ngoài thực tế nữa.

  1. Đường xá thì chật và xe thì đông. Cho nên khi đèn đỏ thì mọi người chen nhau chờ là chuyện bình thường, đôi lúc lấn luôn làn được quẹo phải. Nhưng đâu ai muốn vậy.
  2. Bạn được quẹo phải nhưng phải đúng thời điểm, nghĩa là trước mắt không có xe. Còn nếu kẹt thì hãy kiên nhẫn chờ. Đừng bao giờ bóp còi. Nóng nực mà nghe tiếng đó thì chỉ muốn chửi thề.
  3. Có thể bạn gấp nhưng chờ chục giây không chết đâu. Cho nên đừng vì vậy mà khiến mọi người khó chịu. Sống hãy có ý thức cộng đồng một chút.

Nếu muốn người dân phục thì hãy mở rộng và phân làn đường bằng ba-ri. Chỉ có cách đó mới giải quyết vấn đề. Còn tự nhiên treo tấm bảng ghi “Đèn đỏ được rẽ phải” thì không ai tuân cả. Nếu bị phạt thì cần phải đổi luật vì không ai phục một điều vô lý bao giờ.

Đèn đỏ được rẽ phải nhưng phải đúng lúc và hợp lý. Còn không thì có bóp còi điên cả đường cũng vô ích.

Bóc Phốt Tài Chính | 18.12.2020

Leave a Comment