Đầu tư 80 triệu xây nhà trọ cho thuê 2.4 triệu mỗi tháng, có gì đó sai sai

Đầu tư 80 triệu xây nhà trọ cho thuê 2.4 triệu mỗi tháng, có gì đó sai sai | Đây là ví dụ của hình thức đầy tư phi lý về mặt lãi và hiệu suất. Cô bạn trong hình nói như sau.

  1. Có công ty kia nhận vốn đầu tư nhà trọ.
  2. Góp 80 triệu.
  3. Mỗi tháng cho thuê thu 2.4 triệu.

Nghe thì cực kỳ hấp dẫn. Nhưng nếu phân tích từ góc nhìn lãi và hiệu suất thì hoàn toàn vô lý. Để tính nháp.

1. Vốn 80 tr.

2. Mỗi tháng lợi tức cho thuê 2.4, mỗi năm x12 là 28.80tr.

3. Tính ra mỗi năm hiệu suất là 28.8/80 = 36%.

Với con số đó thì tại sao công ty phải đi tìm vốn trong khi lãi suất thế chấp ở ngân hàng chỉ là 8-10% mỗi năm. Thiết kiệm cũng 26% rồi. Chẳng có tổ chức tín dụng nào có thể từ chối cơ hội như vậy. Với hiệu suất trên thì hàng tá người sẽ nhảy vô chứ không đến lượt nhà đầu tư cá nhân. 

Thậm chí ngược lại mới đúng, cơ hội như vậy chẳng thể tồn tại, nếu có thì đó là ở phương tiện tài sản gia đình chứ không thể nào là đầu tư được.

Cho nên con số cung cấp có gì đó phi lý về mặt áp dụng, nhất là lãi suất. Hiệu suất cho thuê ít khi nào cơ hơn lãi suất vay lắm, nhất là ở kênh đầu tư quy mô lớn.

Đúng sai, hãy tự suy ngẫm. Tài chính cơ bản cho ai quan tâm.

#Bocphottaichinh | 28.1.2021

Leave a Comment