Chuyên gia có luôn đúng

Chuyên gia có luôn đúng | Những ai cho rằng chuyên gia luôn đúng trong trò chơi này thì hãy nhớ về bong bóng 2008. Bất cứ ai sống qua chu kỳ đó sẽ nhớ hoài. Nguyên đám chuyên gia đoán sai. Lúc bong bóng nổ thì họ lại nói đây là chuyện nhỏ. 

Ví dụ gần đây nhất là cơn phục hồi sau sụp đổ vào tháng 3/2020. Ai cũng nghĩ là chứng khoán sẽ giảm tiếp nhưng chính sách bơm tiền của Fed lại đẩy lên lại.

Vấn đề là không phải họ sai mà là đám đông hành động khác. Cho nên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn dựa trên niềm tin. Còn trong dài hạn nó dựa trên giá trị. Bạn không thể nào giấu sự thật quá lâu vì người ta sẽ biết đến nó. 

Nếu tham gia đầu tư thì hãy làm theo nguyên lý cơ bản. 

1. Đa dạng. 

2. Không đòn bẩy. 

3. Tầm nhìn dài hạn. 

 Chỉ cần bớt đọc báo và nghe lời đoán mò online là bạn đã tiến bộ rồi. 

Bóc Phốt Tài Chính | 29.1.2021

Leave a Comment