Chủ trọ tính tiền điện 5,000/kWh

Chủ trọ tính tiền điện 5,000/kWh | Mình từng thuê nhà và gia đình [gần và xa] cũng cho thuê trọ nên hiểu chút ít. Xin giải thích vì sao. Lưu ý là nếu sai thì phiền bạn nào đó đính chính nhé.

  1. Giá điện theo quy định của nhà nước là 2,927 VND/kWh.
  2. Nhưng ai đã từng ở trọ thì được tính theo giá 4-5,000 VND/kWh.
  3. Hành vi này phạm pháp, điều đó không bàn cãi.

Nhưng, bạn cần phải hiểu từ góc nhìn của chủ trọ [người đầu tư].

  1. Đây là cách để “giảm” giá phòng trọ hoặc cho thuê.
  2. Đây cũng là cách để bù trừ thiệt hại và hao mòn.
  3. Đây cũng là cách để “kinh doanh” nếu bạn thích dùng thuật ngữ đó.
  4. Chủ trọ sẽ cân nhắc để tính nhưng mô hình phổ thông là Tiền Trọ cộng Tiền Điện 5,000 VND/kWh.

Nên có hai cách để ra giá tiền trọ.

  1. Ví dụ phòng kia cho thuê 2 triệu/tháng, tiền điện là 5,000 VND/kWh.
  2. Hoặc 2.5 triệu/tháng, tiền điện là 2,927 vnd/kWh.

Bạn thích cái nào hơn. Đa số người ở nhà rất ít. Họ đi làm ở ngoài đường 12 tiếng mỗi ngày, sinh hoạt 4 tiếng và ngủ 8 tiếng. Thường thì người ta sẽ chọn tiền trọ thấp và giá điện cao, còn hơn tiền trọ cao mà giá điện theo nhà nước. Vì họ nghĩ rằng sẽ tiết kiệm.

Bản thân tôi thì không thích cách tính như vậy. Nhưng nếu tính giá điện theo quy định thì người chủ trọ phải tăng tiền phòng hoặc thu phí bảo trì. 

Bóc Phốt Tài Chính | 23.3.2021

Leave a Comment