Câu hỏi cho môi giới đầu tư siêu lợi nhuận

Câu hỏi cho môi giới đầu tư siêu lợi nhuận | Lần sau khi có một môi giới hay công ty nào hứa hẹn bạn lãi suất 1%/ngày hay 288%/năm thì hỏi họ như sau.

1. Ngân hàng cho vay với lãi suất 10% thôi. Sao không ra đó vay.

2. Các tổ chức tín dụng cũng chỉ cho vay với lãi suất 20-30%, nó vẫn thấp so với công ty phải chịu.

3. Trái phiếu trên thị trường cũng chỉ có lãi suất 10%, sao không lên đó huy động vốn.

4. Hiệu suất lợi nhuận kinh doanh cùng lắm là 20%, vậy công ty kinh doanh cái gì mà trả được 288% mỗi năm.

Chỉ cần hỏi cơ bản là lòi ra sự phi lý rồi. Họ chỉ huy động từ bạn vì không vay được từ ngân hàng và thị trường mở. Nếu đã bị hai cái đó từ chối thì chẳng có lý do gì bạn tin tưởng. Đây là mô hình lừa đảo.

Bóc Phốt Tài Chính | 03.3.2021

Leave a Comment