Cả phố bán sữa chua

Suy ngẫm về triết lý kinh doanh của người Việt Nam

Ở Việt Nam có đặc điểm kinh doanh là khi thấy ai làm tốt cái gì đó, người khác sẽ làm y chang và mở tiệm kế bên. Sữa chua là ví dụ. Ở Hạ Long có con phố sữa chua, nhưng rồi không biết ai là ai.

Lại thêm bài học Trạng Quỳnh và kinh doanh khôn vặt nữa. Trong cuộc thi kinh doanh sữa chua.

  • Đội người Mỹ phân tích thị trường, đăng ký bản quyền, quy định mỗi khi chỉ được 1 tiệm sữa chua để bảo vệ quyền lợi của người đầu tư.
  • Đội người Trung Quốc tạo mối quan hệ. Một người mở tiệm sữa chua, người kế bên mở trà sữa, người nữa mở bánh bao, và cứ thế cùng phát triển.

Rồi tới đội Việt Nam. Một người mở tiệm sữa chua. Người kế tiếp thấy ngon nên mở tiệm y chang. Người tiếp nữa cũng mở tương tự. Rồi nguyên khu thành phố sữa chua với công thức y chang.

Kết quả, đội Việt Nam có doanh thu sữa chua cao nhất và vô địch.

Nhưng tháng sau dẹp tiệm.

Đôi lúc nghĩ lại, tư duy làm ăn của Việt Nam thực sự có vấn đề. Ví dụ điển hình là ở Hà Nội. Buôn có hội, bán có phường, và kết quả cả nhóm kéo nhau xuống hố.