Buffett từ chức khỏi Gates Foundation

Buffett từ chức khỏi Gates Foundation | Tiêu đề dễ gây hiểu lầm, nhiều báo cũng làm vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

  1. Buffett mỗi năm góp tầm $4 tỷ vào các quỹ từ thiện. Năm này ông ta công bố đưa tiền cho 5 quỹ, trong đó có Gates Foundation.
  2. Uosc tính tới nay thì Buffett đã cho đi tầm $41 tỷ rồi. Nguyện vọng là 99% tài sản trước khi ra đi.
  3. Buffett đã là thành viên ủy thác của Gates Foundation, bên quản lý vốn chứ không phải đầu tư của quỹ, từ năm 2006 [nhớ là vậy]. Ông ta không tham gia trực tiếp điều hành mà chọn người khác.
  4. Buffett với Berkshire Hathaway là cổ đông lớn của nhiều doanh nghiệp, ước tính là 40. Nhưng không nằm trong ban quản trị và giao vị trí đó cho người khác.
  5. Việc ông ta từ thức khỏi vị trí ủy thác là điều bình thường vì ông ta không cần tham gia mà có thể góp vốn từ xa.

Đây là nguyên văn của Buffett.

“Nhiều năm rồi tôi đã là thành viên ủy thác – một người không trực tiếp tham gia hoạt động – cho một trong các quỹ của tôi, Bill và Melinda Gates Foundation [BMG]. Tôi bây giờ xin từ chức từ vị trí đó, như đã làm với tất cả vị trí trong doanh nghiệp của Berkshire. 

CEO của BMG [quỹ Gates Foundation] là Mark Suzman, một lựa chọn tuyệt vời và có sự ủng hộ tuyệt đối của tôi. Mục đích của tôi 100% hợp với tổ chức và sự hiện diện là điều không cần thiết để đạt dược những mục tiêu đó.”

Giữa Gates và Buffett chẳng có vấn đề gì cả.

Bóc Phốt Tài Chính | 24.6.2021

Leave a Comment