Bom hàng

Bom hàng | Cách giao dịch ở Việt Nam rất mắc cười. Shipper không chỉ là người chuyển hàng mà còn phải kiêm luôn thu ngân vì khách trả tiền mặt. Cho nên nhiều người yêu cầu tài xế phải trả tiền sản phẩm rồi khi giao khách sẽ trả lại. 

Đây là chuyện phi lý, khi nói với người bạn nước ngoài của mình thì họ chẳng hiểu gì cả. Vì ở nước họ người giao hàng chỉ đóng vai trò chuyển hàng. Nếu không có ai ở nhà thì để trước cửa còn không gửi cho bưu điện gần nhất. 

Còn mấy bạn nào giờ này vẫn chỉ dùng COD hay giao dịch tiền mặt khi mua hàng thì tiến bộ lên coi. Sống ở năm 2020 rồi chứ có phải 1990 đâu mà bảo thủ và lạc hậu vậy.

Cần phải chấm dứt nạn này. Không thể giao dịch bằng tiền mặt, tiện cho bạn nhưng rất mệt cho người khác. Các công ty phải ngưng việc chiều chuộng khách dùng tiền mặt kiểu này. Hãy để shipper làm shipper.

Bóc Phốt Tài Chính | 24.12.2021

Leave a Comment