Bill Gates kêu đánh thuế robot

Bill Gates kêu đánh thuế robot | Nội dung hoàn toàn dịch và hiểu sai phát ngôn của Bill Gates. Đây là nguyên văn của ông ta.

“Right now if a human worker does you know, $50,000 worth of work in a factory, that income is taxed. If a robot comes in to do the same thing, you’d think we would tax the robot at a similar level. But you can’t just give up that income tax because that’s part of how you’ve been funding that level of human workers.”

Dịch: “Hiện tại nếu một nhân viên làm việc với lương $50,000 trong một nhà máy, số thu nhập đó bị đánh thuế. Nếu một robot thay thế để làm điều tương tự, “thiết nghĩ” cũng nên đánh thuế robot đó ở mức tương tự. Nhưng bạn ko thể từ bỏ phần thuế thu nhập đó bởi vì đó là cách chúng ta chi trả cho các công nhân.”

Ý của Gates là hiện tại chúng ta bị đánh thuế thu nhập cá nhân. Nhưng trong tương lai khi robot thay thế nhiều vị trí thì nên làm gì. Nếu không thu thuế thì làm sao chi trả cho an sinh xã hội.

Những công nhân kia khi bị thay thế thì sẽ làm gì, đi về đâu. Họ là con người và chúng ta không thể bỏ mặc được. Giải pháp tốt nhất nên làm từng bước một thay thế bằng máy móc. Nhưng cùng lúc cũng phải huấn luyện và chi trả cho an sinh xã hội của những công nhân.

Đó là chính sách cân bằng và nhân văn cho tất cả.

Gates chỉ đang trả lời phỏng vấn về tác động của robot trong xã hội tương lai. Ông ta không thể đánh thuế mà chỉ cơ quan chính phủ mới làm được điều đó. 

Bóc Phốt Tài Chính | 14.4.2021

Leave a Comment