Việt Nam đứng đầu số lượng lao động ở Nhật

Dựa theo Statista và NHK News, sau đây là lực lượng lao động người nước ngoài ở Nhật. Tổng số người lao động nước ngoài: 1,823,000 Tỷ lệ theo ngành: sản xuất 26%, phục vụ 35% Tỷ lệ theo quốc tịch: Việt Nam: 463,000 hoặc 25.4% Trung Quốc: 396,000 hoặc 21.2% Philippines: 205,000 hoặc 11.3% … Read more

Người Mỹ chết vì súng, ngụy thống kê

Cứ mỗi lần có một vụ thương vong liên quan đến súng ở Mỹ, ngay lập tức sau đó, báo chí Việt Nam sẽ liên tục đưa tin. “20% người Mỹ có thân nhân chết vì súng đạn.” “Số người chết vì súng ở Mỹ cao nhất thế giới.” Những con số đó không sai, … Read more

Người Mỹ chết vì súng, ngụy thống kê

Ở đây xin không bàn đến chính sách súng của Mỹ vì nó là chủ đề không bao giờ ngừng. Tập trung vào khái niệm “Ngụy thống kê.” Đây là số người Mỹ chết vì súng trong năm: 2022: 20,128 2023: cho đến nay đã hơn 14,000 Đó là con số không hề thấp. Tuy … Read more

Việt Nam lạm phát hoa hậu

Trong riêng năm 2022, Việt Nam đã tổ chức hơn 30 cuộc thi hoa hậu ở cấp quốc gia. Nếu tính thêm các cuộc thi tự phát ở địa phương và trường học thì con số sẽ lên đến cả trăm. Có thể nói rằng so với các nước khác, Việt Nam là cường quốc … Read more