80% sinh viên Việt Nam tốt nghiệp loại giỏi, lạm phát điểm số

Ngoài lạm phát tiền tệ, hốt-gơ TikTok, Việt Nam bây giờ còn có hiện tượng:

 • Lạm phát điểm số.
 • Lạm phát học sinh giỏi.
 • Lạm phát sinh viên giỏi.

Dựa theo báo cáo gần nhất của Bộ Giáo Dục năm 2023:

 • 76% sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trên toàn quốc.
 • 99% sinh viên tốt nghiệp ở mức khá trở lên.
 • Chỉ 1% sinh viên tốt nghiệp trung bình.

Nghĩa là bây giờ, số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi còn nhiều hơn sinh viên bình thường.

Ấn tượng nhất là kết quả ở các trường hàng đầu:

 • Ngoại Thương: 90% sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên.
 • Kinh Tế Quốc Dân: 76% sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên.

Trong khi đó, ở các nước khác ở Mỹ Âu, thì chỉ tầm 10-20% sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Dựa trên số liệu trên, chúng ta có thể tạm kết luận là:

 1. Việt Nam là một cường quốc giáo dục, vì đã đào tạo ra 90% học sinh và sinh viên loại giỏi.
 2. Việt Nam lạm phát điểm số, nên khái niệm học sinh sinh viên giỏi giờ đã giảm giá trị.

Chỉ có thể làm một trong hai. Bây giờ rất khó để phân biệt ai giỏi và thường dựa trên điểm số. Nhưng có một điều không ai có thể chối cãi, là Việt Nam bây giờ quá dư thừa học sinh và sinh loại giỏi.

Éo le thay, chỉ 9% lực lượng lao động của Việt Nam có trình độ cao, và thu nhập bình quân chỉ là 7-10 triệu.

Những ai đã tốt nghiệp cách đây 10-20 năm đang gãi đầu thán phục thế hệ tân cử nhân hiện tại. Hồi đó học đầu tắt mặt tốt mà cả lớp chỉ có vài người được loại giỏi. Còn bây giờ, số người giỏi nhiều gấp chục lần số người trung bình.

Đây là một nghịch lý đầy bí ẩn.

70 thoughts on “80% sinh viên Việt Nam tốt nghiệp loại giỏi, lạm phát điểm số”

 1. ElitePipe Plastic Factory is proud to introduce our comprehensive range of high-quality plastic piping solutions in Iraq. 🇮🇶
  🌐 Discover our product offerings:
  1️⃣ HDPE Pipes: Our High-Density Polyethylene (HDPE) pipes are perfect for water supply, irrigation, and industrial applications. They boast exceptional durability, flexibility, and corrosion resistance.
  2️⃣ UPVC Pipes: Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) pipes are ideal for sewerage, drainage, and plumbing systems. Count on their reliability and longevity for efficient infrastructure.
  3️⃣ LDPE Pipes: Our Low-Density Polyethylene (LDPE) pipes are specifically designed for agricultural applications, including drip irrigation. Optimize your farming operations with these high-performance pipes.
  4️⃣ Butt Welding Machines: We offer state-of-the-art Butt Welding Machines, ensuring seamless and reliable jointing of plastic pipes. Trust our machines for efficient and sturdy connections.
  5️⃣ Electrofusion Welding EF Machines: Experience the latest in welding technology with our Electrofusion Welding EF Machines. Achieve precise and secure fusion of pipes, guaranteeing long-lasting performance.
  6️⃣ Fittings: Elite Pipe Plastic Factory provides a wide range of fittings to complement our pipes. From connectors to adaptors, our fittings ensure leak-free connections and smooth flow.
  7️⃣ Electrofusion Fittings: Our Electrofusion Fittings are engineered to perfection, enabling effortless installation and superior performance. Trust these fittings for secure joints and longevity.
  8️⃣ Agriculture Pipe: Designed specifically for agricultural use, our pipes offer efficient water distribution and irrigation solutions. Maximize your crop yield with our top-quality agriculture pipes.
  9️⃣ HDPE Cable: Count on our HDPE Cable conduits for reliable protection and management of electrical cables. These durable conduits ensure safety and longevity for your electrical installations.
  🔟 GRP Pipe: Our Glass Reinforced Plastic (GRP) pipes offer exceptional strength and corrosion resistance. Perfect for various applications, including water transport and industrial processes.
  1️⃣1️⃣ Sprinkler Pipe: Elite Pipe Plastic Factory delivers high-performance sprinkler pipes, providing efficient water distribution for agricultural and landscaping needs. Achieve optimal irrigation with our reliable pipes.
  1️⃣2️⃣ Valves: We offer a wide range of valves to control and regulate the flow of fluids in your piping systems. Our valves ensure precise control, durability, and efficiency.
  🏢 At Elite Pipe Plastic Factory, we are dedicated to delivering top-notch products that exceed expectations. We combine advanced technology, rigorous quality control, and industry expertise to provide you with the best plastic piping solutions.
  🌟 Experience excellence in plastic piping with Elite Pipe Plastic Factory! Contact us today to discuss your requirements and witness the difference our products can make in your projects. 📞💻📧
 2. I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

Leave a Comment