Xe máy chở hàng cồng kềnh

Xe máy chở hàng cồng kềnh | Tôi không trách những ai chở hàng cồng kềnh, miễn sao họ lái xe cẩn thận và cột lại. Không ai muốn dùng xe máy để làm mấy việc này đâu. Nếu có xe bốn bánh thì họ đã làm rồi. 

Trước đây chính phủ có chỉ thị cấm người chở cồng kềnh. Cái đó cần thiết nhưng phải xét thực tế. Đa số là người lao động nghèo không có kỹ năng gì hơn. Đường phố thì chật nên xe hơi cũng không khả thi cho lắm. Chưa kể sẽ đội giá lên một cách không cần thiết. 

Thiết nghĩ nếu thuế giảm, giá xe cũng vậy. Thay vì chạy hai bánh dưới nắng thì người đàn ông kia sẽ chở hàng bằng xe tải nhỏ. Hãy chia sẻ để cùng sống. 

Bóc Phốt Tài Chính | 24.1.2021

Leave a Comment