Warren Buffet không cờ bạc

Warren Buffet không đánh cược, không đoán mò, không đánh nhanh rút gọn. Ông ta đầu tư vào một rổ cổ phiếu với tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm. Ông ta cũng không nhắm đến lợi nhuận phi thường như mấy thánh online, mà chỉ tầm 20% mỗi năm. Ông ta sở hữu cổ phần của các công ty tạo ra sản phẩm và dịch vụ thật. Trên hết, ông ta không tham gia mấy diễn đàn chứng khoán và mua các khóa học làm giàu online.

Bóc Phốt Tài Chính | 19.1.2021

Leave a Comment