Visa nhận thanh toán tiền ảo

Visa nhận thanh toán tiền ảo | Cứ mỗi lần có tin Visa hay Mastercard “sẽ nhận thanh toán bằng tiền điện tử” thì mấy thanh niên buôn coin ảo lại hả hê trong khi không bao giờ chịu đọc và hiểu nội dung.

  1. “Tiền điện tử” mà Visa đề cập đến là loại tiền ổn định [stable coin]. Nghĩa là giá cả của nó không lên xuống quá nhiều. Bitcoin hay những đồng tiền ảo khác mang tính chất đầu cơ nên không bao giờ ổn định được. Khác bản chất hoàn toàn.
  2. Khi thanh toán thì Visa sẽ chuyển thành tiền quốc gia theo luật chính phủ. Vì hiện tại mỗi nước có quy định tiền tệ riêng và cấm giao dịch bằng ngoại tệ. Nếu dùng tiền khác thì phải được chuyển.
  3. Nếu Visa nói “họ không chuyển sang tiền quốc gia” thì khi cửa hàng tổng kết doanh thu và trả tiền cho đối tác hay đống thuế thì sẽ chuyển sang tiền quốc gia.
  4. Phí giao dịch cho tiền phi-quốc-gia cũng cao. Ước tính từ 5-20%. Nếu bạn là cửa hàng thì có muốn nhận thanh toán để mất một phần quá lớn của doanh thu không.

Tóm lại là cái này không liên quan gì tới Bitcoin hay mấy loại tiền biến động mà mấy thanh niên ảo tưởng kia nghĩ đến hết. Còn nếu đã dùng Bitcoin để thanh toán hay chuyển tiền thì sẽ biết là nó cực chậm và phiền nên không bao giờ trở nên phổ biến được mà chỉ tồn tại trong cộng đồng riêng nào đó.

Ngay cả khái niệm cơ bản còn mù tịt thì tranh luận cái gì. Thật tội nghiệp.

Bóc Phốt Tài Chính | 30.3.2021

Leave a Comment