Việt Nam có 2 sàn chứng khoán làm gì

Việt Nam có 2 sàn chứng khoán làm gì | Tôi thì không hiểu tại sao một thị trường chứng khoán nhỏ như Việt Nam, với quy mô hiện tại ước tính 3894 tỷ VND hoặc 169 tỷ USD, lại chia thành hai sàn mà không gom lại thành một. Tính ra thì sàn Hà Nội và HCM chỉ có tổng vốn hoa 84 tỷ mỗi bên, còn thua giá trị vốn hóa của một công ty lớn bên Mỹ Âu.

Tìm hiểu hoài nhưng không hiểu lý do là gì, trừ việc làm biểu tượng.

Nếu muốn thì có thể chuyển hết ra Hà Nội và sát nhập cả hai. Còn không thì đặt hết ở Sài Gòn. Dù ở đâu đi nữa thì người ta cũng không quan tâm, cái họ cần là mỗi lần mua thì lệnh sẽ khớp và dẹp quy định mua lô vì nó hạn chế người nhỏ lẻ tham gia.

Hiện tại thì Hà Nội dù có ít cổ phiếu niêm yết và giao dịch ít hơn Sài Gòn nhưng giới hạn lại cao gấp 3 lần. Có gì đó sai sai. Dù chuyển qua sàn HNX hoặc HOSE mà không nâng cấp hệ thống thì sớm muộn gì cũng quá tải. Giống như đường phố bây giờ không chịu mở rộng và để cho kẹt xe ngày này sang ngày khác vậy.

Bây giờ Sài Gòn ô nhiễm kẹt xe, người kia chuyển sang ở chỗ khác, rồi khi thành phố đó có vấn đề tương tự thì chuyển sang đâu. Giải pháp dài hạn là sửa hệ thống chứ không phải chuyển vì chỉ tránh né vấn đề.

Nhà đầu tư Việt Nam đã chịu quá nhiều cả trở. Chứng khoán là kênh để kết nối doanh nghiệp với vốn nhàn rỗi trong dân. Muốn phát triển kinh tế nhưng lại kiềm chế thì hỏi sao không giàu. 

Bóc Phốt Tài Chính | 06.3.2021

Leave a Comment