Tỷ lệ bất động sản theo GDP

Tỷ lệ bất động sản theo GDP | Nói người Việt thiếu kênh đầu tư cũng đúng nhưng chưa đủ. Sau đây là tỷ lệ “Bất động sản theo phần trăm GDP.”

  1. Canada 8%.
  2. Mỹ 6.25.
  3. UK 4.
  4. Trung Quốc 7.
  5. Nhật 11.7.
  6. Australia 6.
  7. Việt Nam 4.51. 

Nếu các con số đó đúng thì ngành bất động sản ở Việt Nam chỉ chiếm 4.51%, ít so với Mỹ hay Canada. Hay vì chúng ta xây bằng tiền mặt nên nó không được tính.

Ngoài ra thì người dân bỏ tiền mua vàng khá nhiều, nhưng dùng tiền mặt nên khó ước tính. Cho nên nói “Người Việt Nam đổ tiền vào chứng khoán và bất động sản vì không còn lựa chọn nào” thì chưa chính xác lắm.

Nói đúng hơn là họ đầu cơ chụp giật vào bất động sản và chứng khoán cho nên người ta có cảm giác là lộn xộn. Còn về tỷ lệ tính theo GDP thì thị trường tài chính Việt Nam vẫn ở giai đoạn đang phát triển chứ chưa trưởng thành.

Còn lý do vì sao chụp giật thì có lẽ là văn hóa ngắn hạn. 

Bóc Phốt Tài Chính | 14.4.2021

Leave a Comment