Tư duy nhà đầu tư non

Tư duy nhà đầu tư non | Đây là ví dụ điển hình của người “Chơi chứng khoán ở Việt Nam.” Là sinh viên dư 2-3 triệu mà muốn chơi để lời mỗi tháng 1 triệu. Nghĩa là lợi nhuận 1000% mỗi năm. Mỗi ngày hàng tỷ đồng được đốt một cách vô tội vạ vào sòng bài chứng khoán và đám môi giới gọi là đầu tư.

Bóc Phốt Tài Chính | 14.3.2021

Leave a Comment