Tự do báo chí và thịnh vượng quốc gia 2023

Việt Nam xếp áp chót bảng xếp hạng tự do báo chí, theo báo cáo của tổ chức RFS [Phóng viên không biên giới]. Ở vị trí 178 trên 180, Việt Nam chỉ hơn mỗi Trung Quốc và Bắc Hàn.

Đứng đầu là Norway các khối Châu Âu.

Vậy tự do báo chí có ảnh hưởng gì đến thịnh vượng không? Đây là và con số để suy ngẫm.

  • Norway hạng 1, GDP $79,000
  • Hàn Quốc hạng 47, GDP $32,000
  • Nga hạng 164, GDP $10,000
  • Việt Nam hang 178, GDP $3,600

Tự do thông tin là yếu tố quan trọng trong việc vận hành của nền kinh tế thị trường. Vốn và con người chỉ có thể chảy đến đúng nơi khi được cung cấp đầy đủ thông tin đa chiều.

Nhưng tại sao Việt Nam lại bị xếp áp chót, cùng với Trung Quốc và Bắc Hàn?

Đó là vì báo chí ở các quốc gia đó phải nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, và không có ngoại lệ. Những nhà xuất bản khác cũng phải tuân thủ quy định, nhất là những nội dung nhạy cả về kinh tế và chính trị.