Truyện Kiều và 400 lượng vàng

Truyện Kiều và 400 lượng vàng 

1. Tỷ lệ lịch sử là 4-20 bạc đổi 1 vàng. Nếu Kiều bán thân với giá 400 vàng thì bằng 1600-8000 bạc, tùy vào thời điểm lịch sử.

2. Vào thời nhà Minh thì 4 lượng bạc và 1 lượng vàng. Nên ước tính Kiều bán thân với giá 400 vàng hoặc 1600 bạc. 

3. Nếu quy ra ra thị trường hiện tại thì 400 lượng vàng là x 56 triệu = 22 tỷ. 

Kiều chắc là gái cao cấp hay gì đó chứ thời đó đâu thiếu. 

Bóc Phốt Tài Chính | 12.3.2021

Leave a Comment