Trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACB

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACB | Sau một hồi tìm hiểu về cái gọi “trả cổ tức bằng cổ phiếu” ở Việt Nam thì tôi kết luận là nó không phải là cổ tức, mà là công ty phát cổ phiếu rồi tạo thêm.

  1. ACB thông báo chia cổ tức 25%. Nghĩa là nếu bạn nắm 100 thì sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu.
  2. Họ không phát tiền mặt, vẫn giữ để đầu tư.
  3. Số cổ phiếu họ phát là của họ, thay vì bán ra thị trường đổi lấy tiền thì họ phát cho cổ đông.

Vậy sao công ty không bán cổ phiếu rồi lấy tiền trả cổ tức. Tôi nghĩ vì nếu làm vậy thì sẽ khiến giá giảm. Thay vì vậy, họ đưa cho cổ đông tờ giấy rồi đồng thời tạo thêm lượng giấy mới nữa. Cả hai đều vui.

Nhưng đừng nhầm lẫn. Đây không phải là “cổ tức” mà là tạo thêm cổ phiếu rồi đưa bớt cho cổ đông. Nghe phi lý nhưng vô cùng hợp lý. Thị trường Việt Nam có nhiều thứ rất mắc cười.

Nếu tôi phân tích sai thì phiền ai đó chỉ ra chứ đọc mấy nội dung tài chính trong nước rất nhức đầu.

Bóc Phốt Tài Chính | 15.3.2021

Leave a Comment