Tiền số quốc gia đe dọa Bitcoin

Tiền số quốc gia đe dọa Bitcoin | Mình đọc bài này trên The Economist cách đây vài ngày. Tác giả đang lý tưởng hoá vấn đề nên dẫn đến nhầm lẫn khái niệm. Khi dịch ra thì hơi khó hiểu. 

  1. Tiền ảo. Những tiền tự phát như Bitcoin và Dogecoin. Biến động mạnh và không có sự bảo trợ bởi nhà nước. 
  2. Tiền số pháp định. Hay tiền quốc gia phiên bản điện tử. Là tiền phát hành bởi ngân hàng nhà nước, được bảo trợ bởi quyền lực chính phủ và pháp lý. Hiện tại chúng ta đang dùng khi giao dịch. Nó chỉ là số trên màn hình nhưng nếu thích thì có thể đổi thành tiền giấy in vì y chang nhau, chỉ khác phiên bản. 

Hiện tại Trung Quốc đã phát triển tiền điện tử quốc gia. Lợi ích là không tính phí giao dịch. Nhưng nó là tiền quốc gia, chỉ là phiên bản điện tử. Cho nên đừng bao giờ so sánh với Bitcoin hay Dogecoin, rất mắc cười vì tính chất quá khác. Một cái có nhà nước đứng sau, một cái thì không. 

Ngân hàng thương mại hay các cơ sở tài chính trung gian sẽ không vì vậy mà ngừng tồn tại. Họ đóng chức năng nhất định trong nền mình tế. 

  1. Kết nối tiền nhàn rỗi với doanh nghiệp và người vay. 
  2. Gìn giữ tiền bạc và tài sản. Dù bạn sở hữu tiền giấy hay điện tử quốc gia thì vẫn cần ngân hàng để giao dịch. 
  3. Kết nối và giải quyết thanh toán. Cửa hàng vẫn cần ngân hàng, người dân cũng vậy. 

Cho nên không có chuyện biến mất vì nó không liên quan gì. Có thể là họ thay đổi mô hình để tối ưu hơn. Thay vì mỗi cửa hàng có cái máy quẹt thẻ thì giờ chỉ cần điện thoại. Chi phí giao dịch thay vì 3% như hiện nay thì sẽ là gần không. Họ sẽ kiếm tiền thông qua dịch vụ sản phẩm. 

Nhưng nhấn mạnh lần nữa. “Tiền điện tử” ở đây là “tiền quốc gia phiên bản điện tử” với quyền lực chính phủ đằng sau. Mỗi quốc gia chỉ có một. Thiếu đi nền tảng này thì sẽ có sự bất ổn về giá cả và niềm tin. 

Đó là vì sao những đồng “tiền ảo” phi tập trung sẽ không bao giờ thành tiền quốc gia thay thế USD hay VND được. 

Bóc Phốt Tài Chính | 11.5.2021

Leave a Comment