Tiệm internet Việt Nam chuyển sang đào Bitcoin

Tiệm internet Việt Nam chuyển sang đào Bitcoin | Kinh tế Việt Nam hiện nay giống như một cái bong bóng. Kết quả của chính sách in tiền của các chính phủ là người dân đua nhau đầu cơ với tư duy kiếm tiền làm giàu nhanh chóng chứ ít ai chịu đầu tư dài hạn. 

  1. Công ty bất động sản thay vì xây nhà thì đầu cơ đất.
  2. Ngân hàng thay vì cấp tiền cho doanh nghiệp làm ăn thì hỗ trợ bất động sản. 
  3. Doanh nghiệp thay vì sản xuất thì kiếm lời bằng cách đầu cơ cổ phiếu. 
  4. Người dân thay vì làm việc thì ôm mộng làm giàu bằng đất và tiền ảo. 
  5. Mấy anh thanh niên choai choai thì chơi chứng khoán như đánh bài. 

Còn tiệm net trong bài thì đào Bitcoin thay vì phục vụ khách. Kinh tế bần nông chụp giật đúng nghĩa. Nhiều lúc cũng cầu xin cho Bitcoin sập cho rồi, bất động sản và chứng khoán nữa. Nó sẽ làm người dân thức tỉnh và bớt mơ mộng. Thay vì khôn vặt thì họ sẽ phải đầu tư và làm việc lâu dài. 

Bóc Phốt Tài Chính | 17.2.2021

Leave a Comment