Thuyết lãi suất kép và vấn đề

Thuyết lãi suất kép và vấn đề | Vấn đề với thuyết lãi kép là nó dựa vào những giả định sau. 

  1. Số tiền đó có thể dùng cho hoạt động sản xuất ngay lập tức. Trong thực tế thì để mở cơ sở thì cần lượng vốn nhất định. 
  2. Mức tăng trưởng sẽ cố định. Trong thực tế thì thế giới luôn chứng kiến xung đột, chiến tranh và cạnh tranh thị trường. Nên không bao giờ có mức tăng 6 hay 1 phần trăm hoài được. Khi có tranh chấp thì chỉ có âm.
  3. Lạm phát không tồn tại. Trong khi tiền tệ luôn mất giá theo thời gian. Nhất là tiền giấy của chính phủ. 

Để một doanh nghiệp duy trì hoạt động sau một năm đã khó. Tồn tại sau chục năm thì càng ít. Sống sót sau một thế kỷ thì chỉ đến bằng số ngón tay. 

Bài học về lãi kép chỉ dùng để miêu tả của sức mạnh tích lũy và tăng trưởng theo thời gian. Còn ngoài đời thì tâm lý con người luôn bị ảnh hưởng. 

Đó là vì sao 90% nhà đầu tư lỗ. Vì chỉ cần thấy khoản đầu tư mình giảm là họ bán liền. Ngay cả Buffett cũng thừa nhận là thành tích của mình khó mà được tái lập vì chứa quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên. 

Bóc Phốt Tài Chính | 28.6.2021

Leave a Comment