Thế Giới Di Động quảng cáo bần nông

Thế Giới Di Động quảng cáo bần nông | Tôi cực ghét mấy kiểu quảng cáo như vậy. Mở nhạc làm loạn cả khu phố. Chẳng hiểu văn hoá dị hợm này từ đâu ra. Nếu bạn nghĩ bằng nó thành công vì gây chú ý thì nên coi lại. 

Người ta nhìn rồi bực chứ không có thiện cảm gì đâu. Riêng tôi sẽ không bao giờ vô mấy chỗ này. Thất vọng khi Điện Máy Xanh lại làm trò này. Marketing bần nông. 

Bóc Phốt Tài Chính | 07.2.2021

Leave a Comment