Tại sao phụ nữ Việt Nam sính ngoại?

Nếu bạn đã sống qua giai đoạn năm 2000 trở đi thì sẽ quen với những xu hướng như sau.

  • Gái quê lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc.
  • Đàn ông Việt Nam làm tôi thất vọng.
  • Tỷ lệ sinh đẻ ở TPHCM là 1.3 con.

Bởi vì mình luôn cảm giác là các bạn nữ không muốn sinh con, nếu có thì không phải ở nơi này. Không phải tất cả, nhưng số lượng đủ nhiều để thành xu hướng.

Khi đã trưởng thành và quan sát xã hội, mình chợt nhận ra là sự sính ngoại đó là kết quả của những gì xảy ra xung quanh.

Hãy đặt bản thân bạn vào vị trí của một cô gái.

Khi bạn thấy học phí và tiền nuôi con ngày càng tăng, mà không có khoản phụ cấp nào, thì bạn có lý do gì để lập gia đình?

Khi bạn thấy đàn ông không việc làm và nhậu nhẹt, thì bạn sẽ nghĩ rằng lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc là lựa chọn đỡ tệ hơn.

Khi bạn thấy người vợ bị tác động vật lý đến tử vong, mà người chồng không bị gì, thì bạn sẽ không còn tin gì vào đàn ông lẫn môi trường Việt Nam nữa.

Những sự phẫn nộ đó được dồn thành tác động tâm lý. Vì khi phụ nữ Việt Nam không còn tìm thấy sự an toàn và niềm tin ở nơi đây, họ sẽ nhìn sang nơi khác. Từ đó, sính ngoại trở thành một lối thoát.

Là một chàng trai độc thân, mình cảm thấy rất bất bình. Nếu những điều này tiếp tục xảy ra, chúng ta đừng trách và hỏi vì sao phụ nữ Việt Nam chọn chồng ngoại thay chồng nói cùng ngôn ngữ mẹ đẻ.