Tesla buôn Bitcoin và lùa gà

Tesla buôn Bitcoin và lùa gà | Trong báo cáo tài chính gần nhất, CFO của Tesla công bố là đã kiếm lời hơn $101 triệu từ việc buôn Bitcoin. Khoản này chiếm gần một phần tư lợi nhuận. Năm ngoái khi Musk công bố Tesla mua Bitcoin thì mọi người không hiểu mục đích, … Read more