Kinh doanh hàng giả, lợi nhuận

Kinh doanh hàng giả, lợi nhuận | Kinh doanh hàng giả ở đất nước chúng ta tính ra rất lời và an toàn. Để tôi thử phân tích coi đúng không.  Cô gái kia bán 10,300 sản phẩm giả.  Tổng tiền phạt là 51.25 triệu đồng.  Chia cho từng sản phẩm là 4,975 hoặc 5,000 … Read more