Start-up của Viet Jet Air

Start-up của Viet Jet Air | Trước tiên mình xin chúc mừng hai bạn trẻ đang khởi nghiệp ở Việt Nam. Với sự trợ giúp từ một đại gia như chị Thảo thì khó mà thất bại. Tuy nhiên cái gì ra cái đó. Nếu đọc và tìm hiểu về mô hình của Swift247 thì sẽ thấy có vài vấn đề.  

  1. Thị trưởng chuyển bưu phẩm và hàng hoá nhanh toàn cầu đã bão hoà. Không ai có hệ thống lớn bằng FedEx, UPS, Startrack và DHL. 
  2. Trừ hàng xách tay ra thì khó ai có cước bằng họ. 
  3. Tốc độ thì xin lỗi đố ai làm nhanh bằng các công ty lớn. 
  4. Khi gửi hàng thì mình có thể theo dõi nó đang ở đâu từng nước một. 

Vậy cái giải pháp Swift247 đưa ra để cạnh tranh là gì. Ngành này không thể có cái gọi là start-up được vì cần quy mô nhất định và nó bão hoà rồi. Cho nên đọc hoài chẳng hiểu công ty này đang làm gì. 

Bóc Phốt Tài Chính | 19.2.2021

Leave a Comment