Sốt tiền vì nhiều tiền

Sốt tiền vì nhiều tiền | Hiện tại thì nước nào cũng in tiền. 

Đi đầu là Mỹ và Châu Âu với lượng tiền tệ dollar gia tăng hơn 20% trong năm 2020. Nhưng lạm phát ở nước họ đang ở mức gần 1%.

Việt Nam cũng chạy theo chính sách nới lỏng tiền tệ này.

Nhưng có điểm khác biệt là USD và Euro là tiền dự trữ của nhiều quốc gia trên thế giới, chiếm 60% và 20%. 

Tiền Việt Nam Đồng thì không may mắn có được vị thế đó. Cho nên mỗi khi in ra thì đẩy giá chứng khoán và bất động sản lên mức bất thường.

Đừng bắt chước họ trong khi giá trị hai bên hoàn toàn khác nhau. Mỹ vẫn được coi là điểm an toàn còn Việt Nam chỉ là thị trường mới nổi. 

In tiền không phải là phát triển.

Bóc Phốt Tài Chính | 14.4.2021

Leave a Comment