Sinh viên thất vọng gì về đại học

Sinh viên thất vọng gì về đại học | Khi tốt nghiệp trung học và vào đại học thì hầu hết sinh viên đều mang trong mình sự háo hức về giảng đường. Sau 12 đèn sách thì ai cũng kỳ vọng rằng giáo dục trưởng thành sẽ khác và thú vị hơn. 

Nhưng kết quả gần như ngược lại. Nếu hỏi thì đa số sẽ chán nản. Có vài điều nhạy cảm nên ít ai dám nói công khai. 

Tuy nhiên mình lại khác. Là một người mắc cỡ nhát gái nên không thể im lặng làm lơ được. Sau đây là những điều sinh viên ghét về đại học. 

  1. Nó không khác gì thêm 4 năm trung học. Vẫn có giáo trình nặng, phương pháp học thuộc lòng vẫn thống trị và lý thuyết cố định. 
  2. Nói là 4 năm đại học nhưng thật ra là 2 năm đại cương và 2 năm chuyên ngành. Sẽ không có gì nếu năm đầu học gì đó thú vị nhưng vẫn là toán cao cấp, Anh văn và các môn ít liên quan đến chuyên ngành. Tôi không nói nó sai, chỉ nói là nhiều sinh viên ngán đoạn này. 
  3. Phải học chính trị Marx Lenin. Chưa gì tôi có thể nghe một số bạn chuẩn bị bay vào chỉ trích. Tôi không nói học vậy là sai nhưng thiết nghĩ nó sẽ giúp ích gì cho chuyên ngành hay sự nghiệp về sau. Gần như không. Cho nên mục đích là gì thì vẫn chưa rõ. 
  4. Giảng viên vô tâm. Đa số vô lớp giảng rồi về, sinh viên ngồi dưới không ai hiểu gì hết. Toàn tự học và cảm thấy mình không tiếp thu được gì. 
  5. Học không có mục đích mà chỉ muốn có tấm bằng để có mác sinh viên và thành người “không thất học.” Đó là vì sao khoa được đăng ký nhiều nhất là Quản Trị Kinh Doanh, vì nó dễ và chung chung. Học lấy cái bằng là được. 

Không phải trường nào cũng vậy. Nhiều cơ sở bây giờ liên kết với quốc tế nên cải thiện rất nhiều. Nhưng đa số thì vẫn vậy. Nhiều bạn tốt nghiệp nhưng khi được hỏi về chuyên ngành thì không biết gì luôn. Thử hỏi đã làm gì trong 4 năm cử nhân. Thật lãng phí. 

Bóc Phốt Tài Chính | 24.3.2021

Leave a Comment