Singapore không chịu đẻ và sự nguy hiểm của suy giảm dân số

Singapore không chịu đẻ và sự nguy hiểm của suy giảm dân số | Mặc dù ai cũng có lựa chọn riêng nhưng tôi không đồng ý và hài lòng chút nào với lối sống “Không con cái này.” Nó vô cùng ích kỷ và sẽ dẫn đến sự suy giảm quốc gia và sụp đổ của nền văn minh. Bây giờ thì chúng ta chưa thấy hậu quả, nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Để một nền kinh tế duy trí mức độ tăng trưởng thì bình quân một cặp vợ chồng phải sinh 1.3 đứa con. Thấp hơn thì dân số sẽ giảm và lực lượng lao động càng thu hẹp. Điều này đang diễn ra ở Nhật và Châu Âu, hơi người bản xứ vì quá sung sướng nên không muốn dính tới chuyện lập gia đình.

Thật ích kỷ.

Ngày xưa kinh tế khó khăn nhưng cha mẹ mình vẫn sinh con, cho nên không thể lấy điều kiện kinh tế ra để biện hộ được. Nhất là ở những quốc gia có chính sách giáo dục và y tế công gần hoàn hảo như Singapore, ở Châu Âu thì còn đỉnh hơn nhưng người ta vẫn viện cớ để đẩy lùi trách nhiệm.

Những gì bạn thừa hưởng hiện tại là thành quả của thế hệ đi trước, họ đã bỏ công xây dựng. Bạn nhận nhưng lại không muốn tiếp quản rồi giao lại cho thế hệ sau.

Ở Sài Gòn thì xu hướng này rất rõ. Các cô gái trẻ, trí thức và có thu nhập thì ít ai muốn lập gia đình vì chi phí quá tốn kém. Nội tiền sinh đẻ, sữa và học phí thôi cũng đủ làm choáng người rồi. Nếu bạn không có điều kiện ổn định thì hãy lùi lại. Còn những ai có kinh tế khá mà không chịu đẻ thì vô tình đưa kinh tế vào lâm nguy trong vài thế hệ sau.

Hậu quả sẽ là số lao động giảm, quy mô kinh tế không tăng trưởng mạnh như mong muốn, đe dọa đến an ninh quốc gia và dân tộc bỗng dưng bị thu nhỏ tự nguyện.

Nhiều bạn nữ sẽ không đồng ý với quan điểm này, tôi hiểu. Thiết nghĩ chúng ta nên có chính sách an sinh xã hội tốt đẻ thuyết phục các bạn nữ làm mẹ nhiều hơn. Tôi không ngần ngại đóng thuế cao hơn để nền văn minh chúng ta tiếp tục nảy nở.

Bóc Phốt Tài Chính | 08.7.2021

Leave a Comment