Shark Phú vu vơ

Shark Phú vu vơ | Mình rất ấn tượng với Shark Phú vì tư duy nhạy bén có một không hai. Ông ta không chỉ thông minh mà còn lanh lợi, đến mức không ai có thể nghĩ ra. 

“Giờ tôi đầu tư cho anh. Nếu lỗ thì anh phải bán nhà đề bù.” “Giờ anh đầu tư cho em. Nếu thất bại thì em phải làm thuê để trả nợ cho anh.”

Khôn hết phần thiên hạ. Kiểu này ai cạnh tranh lại. Ông ta đang mang vào Shark Tank bản sắc dân tộc bốn ngàn năm văn hiến. Mình ngưỡng mộ!

Bóc Phốt Tài Chính | 16.2.2021

Leave a Comment