Recency bias, thành kiến ngắn hạn về Facebook

Recency bias, thành kiến ngắn hạn về Facebook | Hôm qua, Facebook chứng kiến sự suy giảm 4-6% giá cổ phiếu hoặc tầm 34 tỷ USD giá trị vốn hoá thị trường. Ngay lập tức, các nhà báo liền ra tiêu đề như thể nó đang trên đà sụp đổ. Không có gì minh chứng cho “recency bias” [thành kiến ngắn hạn] hơn điều này.

Đúng, nếu bạn chỉ nhìn ngày hôm qua thì Facebook đã giảm 4%, đó là con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu nhìn ra một năm thì sẽ thấy một hình ảnh và xu hướng khác.

  1. Hiệu suất cổ phiếu Facebook trong 12 tháng qua là tăng trưởng 15-20%, tuỳ theo thời điểm.
  2. Từ đáy lên đỉnh là 137 – 304, tức 121%, chủ yếu là trong cơn sụp COVID-19 hồi đầu năm, sau đó phục hồi và tăng trưởng trở lại.
  3. Tất cả các chỉ số tài chính như doanh thu đều không hề chậm lại.

Giống như bạn đúng 10 nhưng sai 1, người ta chỉ nhìn cái sai rồi bỏ qua những phần đúng. Rất tiếc để nói với những bạn nào đang có thành kiến về Facebook rằng nó sẽ không hề sụp đổ và chỉ tăng trưởng mạnh trong thời gian sắp tới.

Cái “mất” 34 tỷ USD ở đây chỉ là giá trị thị trường vốn có mức độ dao động cao. Đó là điều bình thường, chẳng ai coi đó là ván đề cả. Cho nên, đừng vì thành kiến ngắn hạn mà bỏ qua cái dài hạn, nó chỉ chứng minh bạn nông cạn và thiếu tầm nhìn.

Bóc Phốt Tài Chính | 12.1.2021

Leave a Comment