Quỹ mở, ETF và ETF Index

Quỹ mở, ETF và ETF Index | Viết cái gì vậy, đọc xong không hiểu gì luôn. Để tóm gọn lại cho. 

Quỹ Mở [Mutual Fund] là gì. 

 1. Một cái quỹ đầu tư dùng tiền mua cổ phiếu. 
 2. Ví dụ có 100d, 10 cổ phiếu giá 10d. 
 3. Giá trị lên xuống theo biến động của từng cổ phiếu. Tổng kết lại là giá trị quỹ. 
 4. Đa số quỹ các ngân hàng và công ty bảo hiểm quảng cáo là này. 
 5. Phí cao. Trung bình 1-2%. 
 6. 90% thua hiệu suất index. 

Quỹ ETF là gì. 

 1. Nó là Quỹ Mở nhưng niêm yết trên một sàn chứng khoán. 
 2. Quỹ có 100d, mua 10 công ty 10d. Khi niêm hết thì chia thành 100 cổ phiếu, mỗi cái giá 1d. 
 3. Giá trị lên xuống theo biến đổi thị trường. 
 4. Khi bạn mua vào thì quỹ dùng tiền mua tiếp, bán ra thì ngược lại. 
 5. Lợi thế là giá cả công khai vì giao dịch trên sàn. 

Quỹ ETF index là gì. 

 1. Nó là quỹ ETF nhưng ăn theo một index như SP500 hay VN30. 
 2. Người quản lý không chọn cổ phiếu mà chỉ mua những gì trong index, sao chép ăn theo. 
 3. Vì vậy nên chi phí quản lý thấp. Trung bình dưới 0.5%. Quỹ Vanguard ở Mỹ chỉ 0.1%. 
 4. Giá cả công khai vì niêm yết. Đơn giản và hiệu quả. 

Hiện tại ở Mỹ tôi chỉ mua ETF SP500 và QQQ. Còn ở Việt Nam thì E1VFVN30 ăn theo VN30. Thị trường sao thì tôi vậy. 

Đọc xong thấy đỡ nhức đầu hơn không?

Bóc Phốt Tài Chính | 17.3.2021

Leave a Comment