Quy định lô 100 của chứng khoán Việt Nam

Đây là điều mình ghét về chứng khoán Việt Nam

Ở Mỹ, bạn có thể mua cổ phiếu chỉ với $1 qua hình thức fractional share, như mua một phần của một cổ phiếu.

Ví dụ, cổ phiếu của Apple hiện tại là $150. Thay vì phải tốn $150 để mua một cổ phiếu thì bạn có thể mua bằng $1 để sở hữu 0.67% của một cổ phiếu.

Bất cứ ai cũng có thể tham gia.

Còn ở Việt Nam thì có quy định lô 100. Có nghĩa là mỗi lần giao dịch là bạn phải mua ít nhất 100 cổ phiếu. Rồi 200, 300, 400.

Nếu giả cổ phiếu tầm vài ngàn thì không có vấn đề gì.

Nhưng nếu là cổ phiếu lớn như VinGroup, hiện tại là 95,000 VND, thì bạn phải tốn 9.5 triệu mỗi lần giao dịch.

Nếu bạn chỉ có 2-3 triệu thì làm sao mua được. Nó cực kỳ phiền và bực bội.

Leave a Comment