Pi Network là tiền trên trời rơi xuống

Pi Network là tiền trên trời rơi xuống | Thật nực cười khi trong thời hiện đại vẫn có một số người tin vào chuyện “Tiền trên trời rơi xuống” như là thật. Trên đời này không có gì miễn phí. Tiền muốn có giá trị thì phải được củng cố bởi uy tín quốc gia hoặc hàng hoá trao đổi. Sự khan hiếm chính là thứ tạo giá trị và niềm tin là điều cho phép nó được dùng. 

Pi hay bất cứ tiền ảo nào khác không hề có tính năng đó. Nó không tạo ra sản phẩm hay dịch vụ gì, nên đừng bao giờ gọi đó là đầu tư. Nó không được công nhận bởi chính quyền quốc gia, nên đừng gọi nó là tiền tệ. Gọi nó là niềm tin của một đám cuồng thì tôi còn chấp nhận. 

Không ai cấm bạn tải rồi đào cả, đó là lựa chọn cá nhân. Hãy nên tiếp tục với niềm tin của mình vào thuyết “Tiền mọc trên cây” và ôm mộng làm giàu từ hư vô. Nhưng đừng bao giờ chê cười những ai không theo mình là lạc hậu hay ngu ngốc. Đơn giản vì họ sống trong thế giới thật và quốc gia pháp quyền. Còn bạn đang ở đâu thì miễn bình luận. 

Bóc Phốt Tài Chính | 02.3.2021

Leave a Comment