Oppenheimer, chiến thắng cho sự đa nguyên của nước Mỹ

Để chuẩn bị đi coi bộ phim Oppenheimer, mình đã tìm đọc cuốn tiểu sử của ông ta. Nếu không phải là người đam mê lịch sử chính trị, bạn sẽ dễ buồn ngủ. Nhưng nếu có chút hứng thú, sau khi đọc xong, bạn sẽ tự cảm ơn nước Mỹ vì sự đa nguyên của họ đã cứu vớt thế giới.

Mỹ tuy là nước duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng Đức mới là nước khám phá ra tiềm năng để bắt đầu chương trình phát triển.

Trong thập niên 1930, hầu hết các nhà khoa học hạt nhân đều là người gốc Do Thái. Đức đã có trong tay Einstein, Hahn và Meitner cùng với ngành hóa học dẫn đầu. Nhưng vì chính sách bài trừ người Do Thái của tổ chức cầm quyền, nên họ lần lượt ra đi.

Khi nhìn lại, các sử gia đều đồng ý rằng quyết định đó đã vô tình tước nước Đức khỏi lợi thế về trí thức hạt nhân và giao nó cho nước Mỹ.

Người Do Thái từ lâu đã luôn bị kỳ thị và xua đuổi ở tất cả những lãnh thổ họ đến sinh sống. Nơi duy nhất đón nhận họ, là nước Mỹ.

Oppenheimer cũng là một người gốc Do Thái-Đức. Gia đình ông ta đã di cư sang Mỹ vào năm 1888. Bắt đầu với hai bàn tay trắng, cha ông ta xây dựng sự nghiệp và trở thành một thương gia tại New York. Chính nền tảng này đã đào tạ ra Oppenheimer.

Sau khi Mỹ tham gia thế chiến, Roosevelt bắt đầu chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Lần này, khác với Đức, họ không phân biệt mà chỉ cần người giỏi nhất. Đó là Oppenheimer và hàng loạt nhà khoa học từ nhiều nơi khác.

Vào ngày 17 tháng 7 năm 1945, Mỹ thí nghiệm thành công bom hạt nhân đầu tiên. Để rồi vào ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã thả nó lên thành phố Hiroshima và Nagasaki. Chấm dứt thế chiến thứ hai và thiết lập sự trật tự hòa bình cho đến bây giờ.

Nếu vũ khí này lọt vào tay của Đức thì có lẽ thế giới sẽ trông rất khác. Nếu Liên Xô sở hữu đầu tiên, thì bây giờ chúng ta đang nói tiếng Nga.

Như như có một bàn tay vô hình, Mỹ với sự đa nguyên và lý tưởng tự do, mới là nước đầu tiên. Trên nền tảng đó, kinh tế được phát triển bền vững. Phần còn lại là lịch sử.

Khi bộ phim Oppenheimer được chiếu, hãy đi coi, vì đây là một phần của lịch sử nhân loại mà bất cứ ai cũng nên hiểu.

Lưu ý: nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả với thông tin cóp nhặt nên không thể bảo đảm về mức độ chính xác.