Nữ làm nội trợ, còn chồng?

Nữ làm nội trợ, còn chồng? | Tại sao người người đi chợ, nấu ăn, rửa chén và dọn dẹp nhà cửa không là người chồng mà phải là người vợ thôi. Cô ta có sự nghiệp riêng của cô ấy. Nếu cô ta ở nhà làm nội trợ thì bạn có chịu trả lương không. Nếu không thì đừng đỏi hỏi quá nhiều. 

Bóc Phốt Tài Chính | 18.1.2021

Leave a Comment