Nội dung hoạch định tài chính cá nhân không hợp ở Việt Nam

Nội dung hoạch định tài chính cá nhân không hợp ở Việt Nam | Mấy nội dung về kế hoạch tài chính cá nhân chỉ đúng ở Mỹ Âu thôi. Chứ khi được dịch cho độc giả Việt Nam thì gần như không có ý nghĩa gì hết. Có thể áp dụng được nếu bạn có thu nhập trung bình trở lên nhưng với đa số người thì không. 

  1. Người Việt Nam đa số có lương thấp đến trung bình. Cho nên không có nhiều tiền dư.
  2. Giá nhà quá cao nên người ta không hứng với tiết kiệm. Họ có nhiêu tiêu hết hoặc dư thì đánh cược chứng khoán. 
  3. Đa số không dùng thẻ tín dụng mà là tiền mặt. Đám trẻ thì dùng Momo, ZaloPay và VNPay. Nhưng thẻ tín dụng thì phí cao nên người ta né. 

Còn người giàu có tài sản thì họ tái đầu tuệ nên sẽ giàu thêm chứ không cần mấy lời khuyên sáo rỗng như trên vì nghe không có nghĩa gì hết. 

Mình nghĩ tác giả nếu muốn thu hút bạn đọc thì đừng dịch toàn bộ mà hãy nội địa hoá nội dung. Còn không thì người ta sẽ cảm thấy xa lạ. 

Bóc Phốt Tài Chính | 16.2.2021

Leave a Comment