Nội dung giàu bóc phét

Nội dung giàu bóc phét | Tôi nể con trai và gái của Minh Nhựa vì họ luôn thành thật thừa nhận rằng mình thừa kế tiền tài của cha mẹ rồi dùng nó làm nền tảng để phát triển. Bạn ghét hay thích họ thì hãy giữ quan điểm đó cho riêng mình. 

Nhưng họ hơn những người khác ở chỗ là không ba xạo, không tô vẽ, không cho người khác suy nghĩ mơ hồ về thành công tự lực và khiến bạn tin vào khái niệm “Tiền trên trời rơi xuống.”

Lúc đọc thì bạn sẽ không cảm thấy mến họ. Nhưng khi đọc mấy bài PR với tiêu đề như “Tự kinh doanh online từ vài triệu lên chục tỷ sau 3 năm,” “Làm 8 việc một lúc rồi để dành vài trăm triệu sau vài tháng” hay “Làm 5 việc cùng lúc để mua xe.”

Nguyên lý không bao giờ sai. Muốn có lãi phải có vốn. Vậy số tiền khởi điểm từ đâu ra? Đừng nói với tôi là tài năng nhé, nó chỉ đúng sau khi có vốn. 

Ngay lúc này, tôi nể con trai và gái của Mình Nhựa vì họ không xấu hổ khi thừa nhận tầm quan trọng của gia đình. 

Bóc Phốt Tài Chính | 15.3.2021

Leave a Comment