Những thứ ở Mỹ rẻ hơn ở Việt Nam

  • 1 lít xăng: Mỹ $0.93, Việt Nam $0.98, rẻ hơn 5.1%
  • iPhone 14 Pro Max 1TB: Mỹ $1,751, Việt Nam $1,820, rẻ hơn 3.7%
  • Vinfast VF8 kèm pin: Mỹ $57,000, Việt Nam $58,952, rẻ hơn 3.2%

Người Mỹ ngoài việc có lương cao hơn còn được mua hàng với giá thấp hơn người Việt Nam. Lưu ý là giá cả có thể thay đổi theo tỷ giá và cung cầu.